Värnamo

  Christoffer HardarssonMikael Hardarsson

Christofer Hardarsson                                                                                                    Mikael Hardarsson

Säljare/Projektledare.                                                                                                    Säljare / Projektledare

Tel. 0370-15520 alt. 040 247543                                                                                 Tel. 0370-15520 alt. 040 247414

Mobil 070-9103443 fax 0370-15620                                                                           Mobil 070-847 74 04 Fax 0370-15620

mailto:christofer.hardarsson@icopal.com                                                                mailto:mikael.hardarsson@icopal.com