Värnamo

  Christoffer HardarssonMikael Hardarsson

Christofer Hardarsson                                                                           Mikael Hardarsson

Säljare / Projektledare                                                                    Säljare / Projektledare

Tel. 0370-15520 alt. 040 247543                                                        Tel. 0370-15520 alt. 040 247414

Mobil 070-9103443                                                                             Mobil 070-847 74 04 

christofer.hardarsson@bmigroup.com                                              mikael.hardarsson@bmigroup.com