Takskydd

Besiktningar och montering av all förekommande taksäkerhet. Livlinefästen, Takbrygga, Nockräcke, Snörasskydd, takstegar m.m. Leverantörer: Weland, CW-Lundbergs.

Varför taksäkerhet?

För att förebygga risker för olycksfall när man går eller arbetar på tak har man från samhällets sida ställt flera krav. Kraven enligt Bygglagstiftningen gäller fasta takskyddsanordningar. Dessa anordningar skall, om det krävs enligt föreskrifterna, finnas på tak och de skall underhållas så att de inte rostar och att de hela tiden sitter i bärande konstruktion. De säkerhetsåtgärder som arbetsgivaren ska vidta innan arbeten på tak får utföras samt vad en arbetstagare ska rätta sig efter framgår av Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Om du känner dig osäker på vad som berör just dig och din fastighet kan du kontakta en sakkunnig i taksäkerhet som kontrollerar och besiktar ditt takskydd. Krav på fasta skyddsanordningar varierar, beroende på när de är uppförda, byggnadens fasadhöjd och taklutning. Vilka skyddsanordningar ditt tak ska ha kan du få information om i Boverkets Rapport 2000:1 “Säkerhet på tak”. Rapporten kan laddas ned från Boverkets bokhandel.