Rena miljön med Icopals tätskikt NOXITE!

Utsläpp av kväveoxider (NOx) från bland annat transporter förorenar vår luft. NOx-partiklarna orsakar hälsoproblem, t ex irriterade luftvägar. Dessutom bidrar de till bildning av giftigt marknära ozon och försurning. Men nu kan du på ett enkelt sätt göra något åt detta genom att välja ett Noxite-tätskikt när du lägger taket. Sedan sköter sol, vind och regn resten. Det är faktiskt så enkelt. Ett Noxite-tak på 200 m2 neutraliserar varje år lika mycket kväveoxider som en bensinbil (klass Euro 5) släpper ut under 1.000 mils körning. Noxite är ett miljösmart byggnadsmaterial som ger renare och hälsosammare luft. Noxite är bra för människorna. Och det är bra för företag som vill visa att de tar ansvar. Och effekten försvinner inte. Noxite gör sitt miljöjobb under takets hela livslängd! Läs mer om Noxite här!