Garantier

Takringen kan erbjuda dig som kund marknadens i särklass främsta garantier på utförda takentreprenader. För våra bitumentätskikt lagda på exponerade takytor kan vi även lämna 10+5 års garanti från Tätskiktsgarantier i Norden AB. De första 10 åren omfattar tätskiktsgarantin både skador i tätskiktet och följdskador oavsett om felet beror på produkten eller på arbetsutförandet. Till det kommer 5 års materialgaranti. Garantin är återförsäkrad i ett fristående försäkringsbolag där premien är betald för hela garantitiden. Läs mer på www.tg-norden.se.

Via Icopal kan vi även erbjuda en unik Fullgörandegaranti:

Omfattning

Fullgörandegarantin erbjuds beställare av tätskiktsentreprenader som utförs av Team Icopal, dvs Icopals auktoriserade takentreprenörer.

Garantin omfattar kontraktsarbeten som utförs med tätskikt samt takisolering för samma takyta som levererats/ska levereras av Icopal.

För Icopals åtagande gäller AB 04 respektive ABT 06 utan tillägg eller inskränkningar.

Icopal Fullgörandegaranti innebär att om takentreprenören går i konkurs träder Icopal in som part i kontraktet och fullgör tätskiktsentreprenaden. Läs mer i nedanstående dokument.

 

Relaterade dokument

Produktblad, Icopal fullgörandegaranti
Rubrik: pblad_icopal_fullgörandegaranti_0908 (0 click)
Rubrik: Produktblad, Icopal fullgörandegaranti
Filename: pblad_icopal_fullgorandegaranti_0908.pdf
Size: 115 KB