Certifieringar

Takringen är en av Icopal auktoriserad takentreprenör och är även Tib certifierade, läs mer i följande dokument.  

Relaterade dokument

Auktorisationsbevis 2011
Rubrik: takringen jonkoping_auktorisationsbevis 2011_signerat (0 click)
Rubrik: Auktorisationsbevis 2011
Filename: takringen-jonkoping_auktorisationsbevis-2011_signerat.pdf
Size: 155 KB
Tib-certifikat
Rubrik: Tib certifikat (0 click)
Rubrik: Tib-certifikat
Filename: tib-certifikat.pdf
Size: 381 KB
Tib-certifikat
Rubrik: Tib certifikat 2 (0 click)
Rubrik: Tib-certifikat
Filename: tib-certifikat-2.pdf
Size: 312 KB