Brandventilation

Via Icopal har vi tillgång till marknadens bredaste utbud gällande produkter för tak och i detta fallet använder vi oss av Brave/Svita som leverantör av Brandventilatorer, Takkupoler m.m. Brave/Svita ingår precis som vi i Icopal AB.

Protokoll om utförd översyn och provning upprättas.

Brandventilatorer på tak och i trapphusBrandventilationen tillhör de installationer i fastigheten som lättast glöms bort. Brandventilatorn skall bara finnas där och fylla en funktion först den dag det brinner. Men då måste den fungera. De farliga rökgaserna kan avsevärt försena brandkårens insatser och vållar ofta stora skador. För att vara säker på att brandventilatorerna verkligen fungerar måste de underhållas och kontrolleras med jämna mellanrum. Fr.o.m den 1 juli 1995 har byggherren / fastighetsägaren fullt ansvar för att brandventilationen fungerar. Kontroll – och Servicesavtal Du kan teckna ett Kontroll – och Serviceavtal med Takringen. Utförd kontroll och service dokumenteras genom protokoll till beställaren. Du kan komplettera Serviceavtalet med “Service och underhållsavtal Tak”