Affärsidé

Var affärsidé är:

“Att vara en av de ledande aktörerna inom området att skydda byggnaders klimatskärm. Verksamheten ska omfatta tätskikt och lösullsentreprenader. Uppdragen ska utföras så att vi har kundernas fulla förtroende och med en lönsamhet som bidrar till företagets utveckling och fortlevnad.”